top of page
Picture1.png
Picture1.png1.png

Khảo Sát Dân Số 2020

 

Cứ 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ lại đếm toàn bộ những người sống ở Hoa Kỳ qua cuộc khảo sát dân số. Khảo sát dân số là một bản câu hỏi ngắn hỏi về các thông tin căn bản của hộ gia đình quý vị và những người hiện đang sống chung. Những điều quý vị hồi đáp là tuyệt mật.

 

Cuộc khảo sát dân số sắp tới sẽ bắt đầu vào giữa tháng 3 năm 2020. Hãy bảo đảm rằng quý vị được đếm để có được phần chia công bằng của mình cho số nguồn tài lực và số dân biểu!

 

Được đếm vào khảo sát dân số sẽ giúp quý vị và gia đình.

 

  • Dữ liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để phân bổ trên $800 tỷ tiền ngân sách của chính phủ vào các dịch vụ quan trọng, như trường học, thư viện, trợ cấp thực phẩm food stamp, và chăm sóc sức khỏe.

 

  • Dữ liệu thống kê dân số cũng sẽ được sử dụng để phân chia số người đại diện chính trị. Càng nhiều người được đếm trong khu vực của quý vị thì quý vị càng có nhiều người đại diện.

 

Câu trả lời trên mẫu khảo sát dân số của quý vị là tuyệt mật.

 

Cục Thống Kê Dân Số không được phép chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với công chúng, quan chức di trú, hay các cơ quan chính phủ nào khác. Luật pháp  nghiêm cấm chia sẻ các câu trả lời của quý vị. Các câu trả lời trong mẫu khảo sát dân  số chỉ có thể được sử dụng vào mục đích thống kê.

 

Tham gia khảo sát dân số nhanh chóng và đơn giản.

 

  • Quý vị có thể hồi đáp trực tuyến. Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi cho quý vị bản hướng dẫn vào giữa tháng 3 năm 2020. Vào  trang  web khảo sát dân số chính thức, nhập ID của hộ gia đình quý vị và sau đó trả lời các câu hỏi.

 

  • Quý vị có thể hồi đáp qua điện thoại. Gọi điện thoại cho Cục Thống Kê Dân Số để đặt câu hỏi và  trả lời về khảo sát dân số.

 

  • Nếu quý vị không hồi đáp khảo sát dân số trực tuyến hoặc qua điện thoại, Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi cho quý vị những câu hỏi này bằng văn bản.

 

Nếu quý vị không hồi đáp, bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, nhân viên khảo sát dân số có thể sẽ đến nhà quý vị để hỏi thông tin trực tiếp. Quý vị vẫn có thể hồi đáp trực tuyến hoặc qua điện thoại cho đến tháng 6 năm 2020.

 

Hiện có sự hỗ trợ về mặt ngôn ngữ trong một số ngôn ngữ.

 

Bản câu hỏi trực tuyến và sự hỗ trợ qua điện thoại hiện có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Tagalog, tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, tiếng Creole Haiti, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật. Cục Thống Kê Dân Số đang lập một bảng chú giải thuật ngữ, thẻ nhận dạng và các hướng dẫn trong 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, tất cả đều có tại  www.2020census.gov.

bottom of page