top of page

PRESS RELEASES

Thông Cáo Báo Chí, ngày 4 tháng 11, 2020

15 tháng 12 là hạn chót ghi danh cho chương trình bảo hiểm sức khoẻ Affordable Care Act

Liên lạc qua email: info@bpsos.org; qua điện thoại: (703) 538-2190.

Ghi danh cho chương trình bảo hiểm sức khoẻ Affordable Care Act (ACA) đã bắt đấu ngày 1 tháng 11 và sẽ chấm dứt ngày 15 tháng 12. Đây là cơ hội cho những người lần đầu ghi danh bảo hiểm sức khoẻ. Những ai đã tham gia thì đây cũng là lúc để gia hạn gói bảo hiểm đang có hoặc đổi sang một gói bảo hiểm mới. BPSOS có những hướng dẫn viên nói tiếng Việt để giúp đồng hương trên toàn tiểu bang Virginia.

Chúng tôi phối hợp với Enroll Virginia, là một tổ chức mang tính cộng đồng và không đảng phái với một đội ngũ các hướng dẫn viên trải khắp tiểu bang để cung ứng sự hỗ trợ miễn phí và không thiên vị cho những ai cần sự giúp đỡ để ghi danh tham gia, xin sự trợ giúp tài chánh hoặc có thắc mắc về chương trình bảo hiểm ACA. Năm nay, do tình trạng giãn cách xã hội, các hướng dẫn viên có thể giúp quý vị đồng hương qua điện thoại hoặc phương tiện trực tuyến. Để được trợ giúp, quý vị có thể gọi số điện thoại (703) 538-2190, hoặc email: info@bpsos.org.

Cho năm 2021, cư dân ở Virginia có nhiều chọn lựa hơn về gói bảo hiểm, với chi phí thấp hơn, với mức cao hơn về tiền trả bởi bảo hiểm trước khi khấu trừ, và với chọn lựa khám bệnh bằng phương tiện trực tuyến. Mọi gói bảo hiểm đều chấp nhận người có tiền sử bệnh và bao gồm cho các dịch vụ khám phòng bệnh. Theo thống kê, khoảng 84% những người sử dụng chương trình bảo hiểm ACA được trợ giúp tài chánh, kết quả là lệ phí trung bình cho bảo hiểm là dưới $100/tháng.

“Chúng tôi kêu gọi đồng hương người Việt bắt đầu càng sớm càng tốt, để có nhiều thời gian chọn lựa gói bảo hiểm phù hợp nhất và cũng để tránh phải xếp hàng chờ vì tình trạng dồn cục thường xảy ra cuối thời kỳ ghi danh,” Anh Trương Đức, nhân viên BPSOS đặc trách chương trình hỗ trợ ghi danh bảo hiểm, nhắc nhở.

Quý vị đồng hương cần thêm thông tin hoặc muốn ghi danh tham gia hoặc gia hạn chương trình bảo hiểm ACA có thể tham khảo trang mạng www.Healthcare.gov hoặc gọi số đt: 1-800-318-2596 (TTY users may dial 1-855-889-4325). Có dịch vụ thông dịch trong những ngôn ngữ khác nhau.

bottom of page